background

Musica Con Gioia Contact

Kriebelt het om er bij te horen? Kom eens naar een optreden, of kom eens langs op een repetitie!
Wij repeteren beurtelings op vrijdagavond of zaterdagvoormiddag in het CLW-Don Bosco, Valkenveld 70 te Wilrijk.


info@musicacongioia.be


Musica con Gioia op Facebook
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Musica con Gioia hecht belang aan uw privacy. Door de jaren heen hebben we persoonlijke informatie verkregen van (oud-)muzikanten, sympathisanten, mensen die geïnteresseerd zijn/waren in onze concerten, … Deze informatie omvat (maximum – niet voor elke persoon zijn alle gegevens beschikbaar) voornaam & naam, adres, telefoonnummer(s), mailadres en - enkel voor (oud-)muzikanten – geboortedatum. Deze persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden in het kader van ons ledenbeheer en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Uw persoonsgegevens worden in principe nooit doorgegeven aan derden. Bij elk verzoek van derden om informatie zal u persoonlijk hiervan worden ingelicht, waarna u zelf kan bepalen of deze gegevens al dan niet kunnen worden doorgegeven. De persoonsgegevens worden digitaal bijgehouden op computers en dataservers die met de grootst mogelijke zorg zijn beveiligd tegen hacken en virus-aanvallen. Het beheer van de gegevens gebeurt enkel door de leden van het bestuur van Musica con Gioia (vermeld op de website van Musica con Gioia – pagina Muzikanten). Iedere persoon kan zich, op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn/haar gegevens. Bovendien kan u zowel inzage als eventuele correctie van de persoonsgegevens vragen. Daartoe kan u zich richten tot info@musicacongioia.be