background

Musica Con Gioia Muziek met vreugde



Musica con Gioia (McG) wil als kamerorkest (strijkers en houtblazers) een podium geven aan volwassen niet-professionele musici met een gedegen basisopleiding in het DKO en een speciale interesse voor klassieke muziek in de breedst mogelijke zin. Musica con Gioia (McG) wil, als één van de weinige niet-professionele kamerorkesten, een zo ruim mogelijk publiek bereiken met frisse uitvoeringen en een gedurfde programmatie van niet-symfonische klassieke muziek.

Om dat brede publiek te bereiken (jong en oud, bekend en onbekend met klassieke muziek) spelen we op zo veel mogelijk verschillende plekken (concertzaal, kerk, rusthuis) en streven we naar een regelmatige samenwerking met anderen (koren en solisten).

Bij Musica con Gioia of muziek met vreugde staat het plezier van muziek maken voorop. Dit plezier vormt, samen met het enthousiasme van de musici, de basis om op een zo hoog mogelijk niveau te musiceren.

Om dit te garanderen vragen we van onze musici een engagement met betrekking tot inzet, regelmaat en betrokkenheid voor zowel deelname aan de repetities (ten laatste 1 week vooraf afmelden), aan de generale repetities als aan de concerten (ten laatste 2 maanden vooraf afmelden).

We streven naar een goede balans tussen strijkers en houtblazers, zowel naar bezetting als naar kwaliteit. We willen, door de keuze van het repertorium, de extra-muzikale activiteiten en een goede sfeer, aantrekkelijk zijn voor bestaande én nieuwe muzikanten.